Dekvoorwaarden

15 april 2017

In het dekseizoen van 2017 hebben wij 2 prachtige hengsten met beiden een zeer goed karakter ter dekking.
Het dekgeld bedraag 300 euro incl dekbon dekafdracht van het NSvT en 1 week stallings/weidegeld. Na een week brengen wij 5 euro per nacht stallings/weidegeld in rekening.