Dekvoorwaarden

15 april 2017

Op dit moment hebben wij de mooie zwart bonte hengst Hardwell ter dekking staan.
Hardwell is verkocht en vertrekt na het dekseizoen naar het buitenland.
Hij is NSvT goedgekeurd ovb van sperma wat binnenkort getest wordt.
Ze dekken aan de hand of los bij de merrie’s in de wei.
Het dekgeld bedraag 350 euro incl dekbon en dekhengsten afdracht door hengstenhouder aan NSvT.

Stallings/weidegeld is 5 euro per nacht.