Dekvoorwaarden

15 april 2017

In 2023 hebbenw wij 2 geweldige hengsten ter dekking!

Onze jonge hengst San Cler Moonshine en Royal Oak die normaal in Frankrijk ter dekking staan.
Dekgelden voor beiden hengsten voor zijn 2023: 850 euro*
Stallings/weidegeld is 5 euro per nacht voor een merrie en 7,50 euro voor een merrie met veulen.
*Aantoonbaar PSSM2 vrije merries krijgen 200 euro reductie op het dekgeld. De uitslag moet voorafgaand aan het dekken overlegd worden.

Wij hebben de hengsten beperkt ter dekking. Wilt u zeker zijn van een dekking kan er een dekking gereserveerd worden.
Voor meer informatie over het reserveren van een dekking kunt u via de mail, whatapp of telefonisch contact opnemen. 

Het dekken gebeurt in kudde verband in wei/paddock of aan de hand in overleg.