Dekvoorwaarden

15 april 2017

In het dekseizoen van 2019 hebben wij de mooie zwart bonte hengst Hardwell ter dekking.
Planning is om met hem op 30 maart 2019 met hem naar de hengstenkeuring van het NSvT te gaan.
Hij dekt aan de hand of los bij de merrie’s in de wei.
Het dekgeld bedraag 350 euro incl dekbon en dekhengsten afdracht door hengstenhouder aan NSvT.

Stallings/weidegeld is 5 euro per nacht.