Dekvoorwaarden

15 april 2017

Op dit moment hebben 2 hengsten ter dekking staan.
De palomino kleurige hengst Hermits Golden Pride en de zwart bonte hengst Hardwell.
Pride is goed in Frankrijk bij het TGCA.
Hardwell is NSvT goedgekeurd.
Ze los bij de merrie’s in de wei of aan de hand in overleg.
Het dekgeld voor Hardwell bedraag 350 euro en voor Pride 400 euro incl dekbon en dekhengsten afdracht door hengstenhouder aan NSvT.

Stallings/weidegeld is 5 euro per nacht.